Bánh đa nem Thuận Kỷ

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Khối phố Trung Đình, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

+84912844988

Ngành hàng

Nước mắm, ruốc, đồ khô

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )