Công ty Cổ phần Cà phê Classic

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại liên hệ

+84 935.213.213

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Gia Lai

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )