Công ty TNHH Mây tre xuất khẩu Ngọc Động Hà Nam

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Cụm công nghiệp Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại liên hệ

+84 942110070

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Hà Nam

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )