Trà cung đình Huế

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

số 24 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

+84 2343 94 94 94

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )