Quyết định 2783/QĐ-UBND : Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025

Còn hiệu lực
2783/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển ...
26-08-2020
26-08-2020
Quyết định
Bộ Công Thương
Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025