Quyết định 1157/QĐ-TTg : Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025

Còn hiệu lực
1157/QĐ-TTg
Quyết định phê duyệt Chương trình ...
12-07-2021
12-07-2021
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Lê Văn Thành
Phó Thủ tướng