Quyết định 1155/QĐ-UBND : Về việc Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020

Còn hiệu lực
1155/QĐ-UBND
Về việc Ban hành Kế hoạch ...
28-05-2018
28-04-2016
Quyết định
Bùi Văn Khánh
Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình