HTX cam Hương Thọ

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xã Hương Thọ- Huyện Vũ Quang, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

+84979968474

Ngành hàng

Cam, Bưởi, Lúa, gạo

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )