Hà Tĩnh có 2 "Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024" (16-04-2024)

(Baohatinh.vn) - HTX Nông nghiệp Thống nhất Xuân Lam và HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng (Hà Tĩnh) vinh dự nhận giải thưởng Ngôi sao HTX do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức.

 

Lễ tôn vinh HTX tiêu biểu và Giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã “CoopStar Awards” do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào tối 11/4 nhằm ghi nhận và tôn vinh các HTX, liên hiệp HTX có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, cả nước có 100 HTX tiêu biểu đạt Giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024 với cơ cấu các lĩnh vực: 60 HTX nông nghiệp, 28 HTX phi nông nghiệp và 12 Quỹ tín dụng nhân dân. Đây là các mô hình kinh doanh mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội; vinh danh ý chí tự lực, tự cường, lao động miệt mài, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng HTX, phấn đấu không ngừng vì sự phát triển kinh tế tập thể.

Qua quá trình bình chọn của Ban Tổ chức, Hà Tĩnh có 2 HTX được tôn vinh HTX tiêu biểu và đón nhận giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024 là: HTX Dịch vụ chế biến Hải sản Phú Sáng và HTX Nông nghiệp Thống nhất Xuân Lam.

 

HTX Dịch vụ chế biến Hải sản Phú Sáng (thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) thành lập năm 2021 - vào giai đoạn kinh tế - xã hội khó khăn do dịch bệnh COVID-19 song nhờ nỗ lực vượt khó, các thành viên HTX đã đồng lòng xây dựng thương hiệu nước mắm Phú Sáng ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. HTX được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh sau 1 năm thành lập.

Quá trình hoạt động, HTX tăng trưởng về thành viên, lao động; tổng vốn, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách; chăm lo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt các chính sách với người lao động; có chính sách đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, thành viên. Cùng đó, HTX nỗ lực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới có sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2023, doanh thu của HTX đạt gần 18,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 2,9 tỷ đồng…

HTX Nông nghiệp Thống nhất Xuân Lam (xã Xuân Lam, Nghi Xuân) chuyên sản xuất lúa; kinh doanh phân bón, lúa giống, thuốc bảo vệ thực vật; quản lý khai thác, sử dụng, bảo vệ các công trình thủy lợi, điều hành nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các công trình, hệ thống kênh mương giao thông nội đồng; thu mua nông sản của người dân…

HTX đã làm tốt việc cung ứng các dịch vụ và tiêu bao sản phẩm cho các thành viên HTX (gần 1.000 thành viên).

Thực hiện chủ trương tập trung tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng Nông thôn mới, HTX xây dựng đề án cải tạo đồng ruộng, thực hiện mô hình trình diễn sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi cáy với quy mô 10 ha vùng ven Sông Lam (kinh phí 1,5 tỷ đồng), đưa vào khai thác từ tháng 10/2023. Đây là bước đi quan trọng giúp người nông dân tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao giá trị sản xuất lúa trên đơn vị diện tích, tiến tới xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi cáy với quy mô tập trung. Qua đó, tạo ra các sản phẩm OCOP gạo hữu cơ, rươi cấp đông, chả rươi, ruốc rươi, mắm cáy... góp phần nâng cao sản lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương.

 

Quảng cáo