Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
Chưa có hiệu lực

Quyết định kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan
Chưa có hiệu lực

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
Chưa có hiệu lực

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023
Chưa có hiệu lực

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Chưa có hiệu lực

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Chưa có hiệu lực

Nghị quyết Một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Chưa có hiệu lực

Thông tư bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
24-04-2023
16-05-2023

Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023
04-04-2023
04-04-2023

Quyết định ban hành Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025
05-07-2022
05-07-2022

Thông tư số sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương
18-01-2022
08-03-2022

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
24-12-2021
24-12-2021

Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022
08-11-2021
08-11-2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
25-09-2021
01-01-2022

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
13-07-2021
13-07-2021

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025
12-07-2021
12-07-2021

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025
26-08-2020
26-08-2020

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤC HỒI SẢN XUẤT KINH DOANH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
10-07-2020
20-07-2020

Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
03-06-2020
03-06-2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
03-06-2020
03-06-2020

Quảng cáo