Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
07-06-2024
07-06-2024

Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc
02-05-2024
02-05-2024

Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương
26-04-2024
26-04-2024

Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương
22-04-2024
22-04-2024

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2024
29-03-2024
29-03-2024

Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
30-10-2023
30-10-2023

Quyết định về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm dối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
30-10-2023
30-10-2023

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
04-10-2023
04-10-2023

Quyết định ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030
04-10-2023
04-10-2023

Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương năm 2023
28-09-2023
28-09-2023

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
22-09-2023
22-09-2023

Quyết định về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
12-09-2023
12-09-2023

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
31-08-2023
31-08-2023

Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ
30-08-2023
30-08-2023

Quyết định kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan
03-08-2023
03-08-2023

Quyết định ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Công Thương năm 2023
21-07-2023
21-07-2023

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
12-07-2023
12-07-2023

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
14-06-2023
14-06-2023

Quyết định về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
14-06-2023
14-06-2023

Thông tư bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương
24-04-2023
16-05-2023

Quảng cáo