Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mạ
18-01-2022
18-01-2022

Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
24-12-2021
24-12-2021

Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm 2022
08-11-2021
08-11-2021

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
25-09-2021
01-01-2022

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
13-07-2021
13-07-2021

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025
12-07-2021
12-07-2021

Ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025
26-08-2020
26-08-2020

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỤC HỒI SẢN XUẤT KINH DOANH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
10-07-2020
20-07-2020

Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
03-06-2020
03-06-2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
03-06-2020
03-06-2020

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
26-05-2020
26-05-2020

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
15-05-2020
15-05-2020

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử
18-03-2020
Chưa có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.
16-12-2019
10-02-2020

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND
26-06-2019
10-07-2019

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND Quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
14-06-2019
25-06-2019

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2025 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
18-07-2018
01-08-2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015
30-05-2018
23-07-2010

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
28-05-2018
14-05-2010

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015
28-05-2018
28-11-2011

Quảng cáo