Quyết định 834/QĐ-BCT : Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Còn hiệu lực
834/QĐ-BCT
Quyết định Ban hành Kế hoạch ...
04-04-2023
04-04-2023
Quyết định
Bộ Công Thương
Nguyễn Sinh Nhật Tân
Thứ trưởng