Mời tham dự Triển lãm Y tế & Chăm sóc sức khỏe và Triển lãm Ốc vít Quốc tế 2023 Đài Loan (Trung Quốc) (14-04-2023)

1. Triển lãm Y tế và Chăm sóc sức khỏe Quốc tế

  • Thời gian: 8-10/6/2023
  • Địa điểm: Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)
  • Quy mô dự kiến: khoảng 250 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tham gia trưng bày tại triển lãm.
  • Triển lãm trực tuyến: 1-15/6/2023
  • Thông tin chi tiết về triển lãm: https://www.medicaltaiwan.com.tw/en/index.html

2. Triển lãm Ốc vít Quốc tế 2023

  • Thời gian: 03-05/5/2023
  • Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc)
  • Quy mô dự kiến: khoảng 300 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) tham gia trưng bày tại triển lãm.
  • Triển lãm trực tuyến: 03-09/5/2023
  • Thông tin chi tiết về triển lãm: https://www.fastenertaiwan.com.tw/en/index.html

Hoan nghênh các doanh nghiệp và các Hiệp hội tổ chức đoàn tham quan và mua sắm tại Triển lãm. 

Đơn vị hỗ trợ: Phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội và Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (Trung Quốc) (TAITRA).

Đầu mối: Ms. Trần Phương Diệu, Tel: 84-4-38335501-05 máy lẻ 8124. Email: dieukt.teco@gmail.com

Quảng cáo