Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Số 18, Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại liên hệ

+84 2273 831 010

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Thái Bình

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )