Công ty TNHH Thủy Sản Hồng Ngọc

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Lô B3, KCN Hòa Hiệp, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Điện thoại liên hệ

+84 901155340

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Phú Yên

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )