DNTN Thủy sản Hương Xuân

(0 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Long Hải, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

0989038351 / 0908860426

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh, Nước mắm

Sản phẩm của shop

0 Sản phẩm.