HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC LƯƠNG

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam, Xã Thạch Kim, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

0932355877 / 0974037333

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh, Nước mắm

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )