HTX Nga Hải

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Hương Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh., Xã Xuân Mỹ, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

0901747799

Ngành hàng

Nông sản

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )