Chương trình OCOP 2023 ở Hà Tĩnh chú trọng sản phẩm chế biến sâu (20-10-2023)
- Trong đợt 1 năm 2023, Hà Tĩnh có 41 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, trong đó phần lớn là các sản phẩm được chế biến từ nông sản.

Hiện nay, toàn tỉnh đã có 12 địa phương tổ chức đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 (trừ thị xã Hồng Lĩnh) với 48 sản phẩm đưa vào đánh giá và có 41 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Qua đánh giá chung, nhiều chủ thể OCOP trong thời gian gần đây chọn sản xuất theo hướng chế biến, chế biến sâu thay vì bán nông sản, nguyên liệu thô. Kết quả này đang đi đúng theo lộ trình, định hướng của chương trình OCOP Hà Tĩnh.