Hà Tĩnh phấn đấu đạt hơn 53.300 tấn tổng sản lượng thủy sản năm 2022 (08-01-2022)
Ngành NN&PTNT Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt 53.357 tấn.

Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT), năm 2022, toàn ngành phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt trên 53.357 tấn, trong đó: khai thác thủy sản đạt 37.000 tấn (sản lượng khai thác biển 33.000 tấn, khai thác nội địa 4.000 tấn); nuôi trồng thủy sản đạt 16.357 tấn (nuôi thuỷ sản nước ngọt 6.836 tấn, nuôi thuỷ sản mặn lợ 9.521 tấn).

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã đặt ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm thực hiện mục tiêu đề ra.

Đối với hoạt động khai thác thủy sản, Chi cục sẽ phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản; bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi diễn biến ngư trường để tham mưu, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn cho ngư dân tổ chức khai thác có hiệu quả.

Tiếp tục quy hoạch đội tàu cá phù hợp với từng loại nghề, từng vùng biển theo hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; tập trung triển khai Luật Thủy sản 2017 và các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan về triển khai các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU.

Trên lĩnh vực nuôi trồng, các địa phương chủ động phát triển nuôi tôm thâm canh công nghệ cao; đưa các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế vào sản xuất; chú trọng liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị nhằm khai thác hiệu quả diện tích đất, mặt nước, tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Ngành chuyên môn có trách nhiệm tăng cường quản lý nguồn giống đảm bảo chất lượng; phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I thực hiện công tác khảo sát tình hình nuôi, quan trắc cảnh báo môi trường và dịch bệnh cho các vùng nuôi tôm trên cát, các vùng nuôi tập trung bãi triều, cửa sông... để khuyến cáo người nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, xử lý môi trường và dịch bệnh theo quy trình.

Quảng cáo