Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh được tổ chức từ 24-26/11 (06-11-2023)
(Baohatinh.vn) - Dự kiến lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh sẽ được tổ chức từ 24-26/11, tại khu vực xung quanh quảng trường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.