Hợp tác xã Hoàn Thắng

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

+84919916044

Ngành hàng

Gạo các loại

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )