Tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016 - 2020 và kết nối cung - cầu Hà Tĩnh năm 2020 (22-07-2020)
Hội nghị sẽ tổng kết, đánh giá hiệu quả của hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong giai đoạn 2016 - 2020, hội nghị sẽ có các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và sản phẩm sản xuất trong Tỉnh đồng thời sẽ tạp nhiều cơ hội, làm cầu nối giữa các cơ sở sản xuất trong tỉnh với các nhà phân phối, siêu thị trong và ngoài tỉnh.

 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cấu giữa các nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy giao thương tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn giai đoạn 2016-2020 và kết nối cung - cầu Hà Tĩnh năm 2020.

Các thành phần tham gia hội nghị bao gồm đại diện Cục Công Thương địa phương; Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo cấp tỉnh; Các đơn vị đã được thụ hưởng chính sách khuyến công, sản xuất sạch hơn; các doanh nghiệp, cơ sở được có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp; các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia ký kết giao thương; Trung tâm thương mại, siêu thị… trên địa bàn tỉnh; Đại biểu ngoài tỉnh: Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương,Trung tâm Xúc tiến thương mại, các nhà phân phối, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của thành phố Hà Nội và một số tỉnh Bắc Trung bộ, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tham gia ký kết.

Thời gian: 07h30 ngày 27 tháng 7 năm 2020 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Trung tâm thương mại BMC, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tại hội nghị, có tổ chức Khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh và bố trí khu vực riêng cho các đơn vị có nhu cầu thương thảo/trao đổi các nội dung có liên quan.

Trân trọng kính mời các doanh nghiệp, các nhà phân phối, các thương nhân kinh doanh thương mại về tham gia Hội nghị; tìm hiểu, hợp tác, kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hà Tĩnh.

Quảng cáo