Quyết định 645/QĐ-TTg : Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Còn hiệu lực
645/QĐ-TTg
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch ...
15-05-2020
15-05-2020
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng
Phó Thủ tướng