Công ty Cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Nguyễn Phúc - Phường Nguyễn Phúc - TP. Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại liên hệ

+84 2163 862 278

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Yên Bái

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )