Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ 2

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

TL19, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ

+84 543554420

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )