HTX sản xuất kinh doanh tổng hợp Nhật Hằng

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Thôn Thái Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, Xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

0973100667

Ngành hàng

Gạo các loại

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )