HTX Trà Sơn Thượng Lộc

(0 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Xã Thượng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

0981962696 / 0973343654 / 0942952696

Ngành hàng

Sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh, Nông sản

Sản phẩm của shop

0 Sản phẩm.