Nghị định 749/QĐ-TTg : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Còn hiệu lực
749/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính ...
03-06-2020
03-06-2020
Nghị định
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ