Quyết định 3916/QĐ-BCT : Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015

Còn hiệu lực
3916/QĐ-BCT
Quyết định phê duyệt Kế hoạch ...
30-05-2018
23-07-2010
Quyết định
Bộ Công Thương
Lê Danh Vĩnh
Thứ trưởng Bộ Công thương