Công ty Cổ phần chè Bàu Cạn

(3 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Quốc lộ 19, Xã Bàu Cạn, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại liên hệ

+84904615039

Ngành hàng

Sản phẩm đặc trưng tỉnh Gia Lai

Sản phẩm của shop

( 3 sản phẩm. )