HTX bánh đa nem Thuận Kỷ

(1 sản phẩm)

Địa chỉ nhà bán hàng

Khối phố Trung Đình, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại liên hệ

+84

Ngành hàng

SP Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh, Nước mắm

Sản phẩm của shop

( 1 sản phẩm. )